Strona główna BIP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Powat   hajnowski
Województwo  
podlaskie
   
Miejscowość  
Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65
  17-204 Dubicze Cerkiewne
   
 Kierownik   p.o. Mirosława Gawryluk – pokój nr 10
tel. (85)682 79 89
  m.gawryluk@dubicze-cerkiewne.pl
  gops@dubicze-cerkiewne.pl
   
  tel.: (85) 682 79 81
Kontakt Sekretariat  
fax: (85) 682 79 80
gmina@dubicze-cerkiewne.pl
   
Główny księgowy  
Alina Pietruczuk
  tel. (85) 682 79 94
   
NIP  
543-18-67-195
   
Regon  
050856423
   
Rachunek bankowy  
prowadzony przez bank  
Spółdzielczy w Hajnówce  
63 8071 0006 0002 5508 2000 0010

 

Informacje dla rozliczeń międzynarodowych:

Międzynarodowy numer IBAN   PL 63 8071 0006 0002 5508 2000 0010
Kod SWIFT  
MBREPLP

 

Godziny pracy

Poniedziałek  8.00 –16.00
Wtorek 
8.00 –16.00
Środa 
8.00 –16.00
Czwartek 
8.00 –16.00
Piątek 
8.00 –16.00

 

 

Lp  
Imię i nazwisko Stanowisko Nr Pokoju Tel. e-mail
1 Mirosława Gawryluk p. o. Kierownika 10 85 682 79 89 m.gawryluk@dubicze-cerkiewne.pl
2 Nina Mierociuk Starszy pracownik socjalny 11 85 682 79 91 n.mierociuk@dubicze-cerkiewne.pl
3 Alina Pietruczuk Główny księgowy 3 85 682 79 94 a.pietruczuk@dubicze-cerkiewne.pl

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data wytworzenia: 2016-04-01

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2017-09-04

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2014-09-24